Menu

Klacht en tuchtrecht

Klachten en geschillen

Het kan zijn dat je een klacht hebt over mijn praktijk of de behandeling. Dan nodig ik je uit om allereerst je klacht met mij te bespreken. Jouw klacht zal ik benaderen als een advies aan mij. We zullen dan samen onderzoeken wat er precies speelt, wat we eraan kunnen doen, en wat er van te leren valt.

Als ons gesprek niet leidt tot een bevredigende oplossing dan is het goed om te weten dat je gebruik kunt maken van een klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging NVPA 

Mocht de inzet van de klachtenfunctionaris niet leiden tot een goede oplossing dan kun je je wenden tot een onafhankelijke geschillencommissie SCAG, ik ben hierbij aangesloten. 

Verder ben ik aangesloten bij koepelorganisatie RBCZ; deze voert het tuchtrecht uit via de TCZ. 
SCAG register 10289