Menu

Algemene voorwaarden en annulering

1. Annulering of verplaatsen van afspraken:

Ben je in quarantaine vanwege Corona en voel je je niet ziek? Dan bel je me de dag tevoren en vervangen we de geplande live-sessie door werken via videobellen of een telefonische sessie. 

Ik vraag u zorgvuldig om te gaan met het verplaatsen of annuleren van afspraken in het besef dat er tijd en ruimte voor u gereserveerd is die niet direct weer in te plannen is. Een afspraak verplaatsen of afzeggen kan kosteloos tot 48 uur tevoren, liever nog eerder zodat deze tijd weer ingepland kan worden. Dit kan uitsluitend telefonisch, of met een telefoonbericht. Bij latere afmelding zal er 50 % in rekening worden gebracht. Bij niet komen op afspraak zonder bericht, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Bij een duidelijk geval van overmacht (plotselinge ziekte of ongeval) wordt pas bij afmelding vanaf 24 uur tevoren 50% in rekening gebracht. 

2. Annulering van deelname aan trainingen:
Vanaf 1 week na aanmelding zal 50 euro (incl. BTW) behandelingskosten in rekening worden gebracht bij annulering. Bij annulering vanaf 2 maanden voor de startdatum wordt de helft van het cursusbedrag berekend tenzij je een andere deelnemer voordraagt die voldoet aan de voorwaarden voor deelname. Bij annulering vanaf 1 maand voor de startdatum vindt geen restitutie plaats van het cursusbedrag tenzij je een andere deelnemer voordraagt die voldoet aan de voorwaarden voor deelname. Bij een duidelijk geval van ziekte of overmacht overleggen we over een eventueel vervangend aanbod in een volgende training. Dit is mogelijk mits er een plek beschikbaar is. 

3. Behandelovereenkomst
Als je komt voor psychosociale therapie ondertekenen we na het intakegesprek beiden een behandelovereenkomst. Alle bepalingen van de wet WBGO ( boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr 837 van 1994) zijn van toepassing op deze behandelings-overeenkomst. 

4. Betaling
Betaling voor los afgenomen consulten gebeurt, in principe, na afloop van het consult met een pinapparaat. Bij afspraken voor een geheel traject via een opdrachtgever wordt een factuur voor het gehele traject verstuurd. De wettelijke betaaltermijn voor facturen is 30 dagen. Als de factuur binnen deze periode niet is voldaan ben ik gerechtigd een betalingsherinnering te sturen waarvoor 5,- in rekening mag worden gebracht. Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan ben ik gerechtigd een incassomaatregel te treffen. Voor deze maatregelen geldt dat dit te goeder trouw en in redelijkheid zal gebeuren. 

5. Kwaliteit en regelgeving
Ik ben lid van beroepsvereniging NVPA en de koepelorganisatie RBCZ. Ik houd mij aan de kaders van deze organisaties m.b.t. kwaliteit en regelgeving.