Menu

Herstel/Reïntegratie bij overbelasting en burnout


Als je lange tijd onder spanning hebt gestaan kan de balans verstoord raken en ziekte ontstaan. Dit kan zich uiten in overspannenheid of burn-out. Stress kan ook een oorzaak zijn van lichamelijke ziekte; dan is zowel behandeling van de lichamelijke ziekte als een aanpak gericht op stresshantering nodig. 

Overspannen of burn-out

Als je overspannen of burn-out bent, lijkt het vaak alsof alles je maar overkomt en je weinig grip meer hebt op wat er gebeurt. Alsof je het stuur kwijt bent. 

Bij overspannenheid is de balans tussen draagkracht en draaglast verstoord. Dit uit zich in een gevoel van overbelasting en aanhoudende signalen van stress. Overspannenheid kan zich snel herstellen als de stress-bronnen kunnen worden verminderd en er tijd genomen wordt om te herstellen.

Bij een burn-out heeft de spanning zich al langere tijd (1 tot 5 jaar) opgebouwd. Er is sprake geweest van een langzame gewenning aan een hoog spanningsnivo. Klachten en signalen van stress zijn vaak lange tijd genegeerd of onopgemerkt gebleven. Uiteindelijk ontstaat er een situatie waarin je voelt dat je opgebrand bent en niet meer goed kunt functioneren. Lichamelijke uitputting en fysiologische onbalans staan meer voorop dan bij een 'gewone overspannenheid'. Bij een burn-out is een langere herstelperiode nodig en zijn de oorzaken vaak complexer en dieper geworteld. 

Reïntegreren en herstellen

Balans in Werk en Leven gaat ervan uit dat iedereen kan leren om het stuur weer in eigen handen te nemen en met plezier te werken en leven! 

Met informatie en praktische adviezen wordt je ondersteund bij je herstel. Daarnaast onderzoek je in de begeleiding de kern van de oorzaken van je overspannenheid of burn-out. Oorzaken zijn soms gelegen in de levensituatie, onderliggend is er in de manier waarop je omgaat met die levenssituatie van alles te ontdekken en leren. We werken met doelen die gericht zijn op het vergroten van je veerkracht en het voorkomen van terugval. 
Als je werk hebt onderzoeken we wat voor jou de beste manier is om weer te reïntegreren in je werk. Reïntegratiebegeleiding kan, als jij dat wilt, worden uitgevoerd in samenspraak met jou, je werkgever en de arboarts. 

De werkwijze is een combinatie van gesprekstechnieken,  lichaamsgerichte werkwijzen, informatie en opdrachten. Focusing en mindfullness zijn onderdeel van de werkwijze. In de periode tussen de afspraken kun je opdrachten meenemen om inzichten en technieken in jouw dagelijkse werk- en leefsituatie te leren toepassen. 

Onderwerpen die aan bod kunnen komen 

Blog: Overbelasting en burnout; Focusing

De afspraken worden in een uur gepland. Over het algemeen zijn 8 tot 10 consulten voldoende om het afgesproken doel te bereiken.