Menu

Focusing

Focusing; de kunst en de kracht van innerlijk luisteren

Focusing is een methodiek die helpt veranderen door bewuste waarneming van je gevoelens, je gedachten en je innerlijke wijsheid. Contact met de ervaring in je lijf is daarbij steeds de basis. Daardoor kan er zich iets ontvouwen en groeien. Vaak komt er een 'innerlijk weten' over datgene wat nu, op dit moment, goed is voor jou. Je kunt zo een passende groeirichting of actiestap vinden om vorm te geven aan je leven.

Veel mensen kennen de ervaring dat gevoelens soms (te) overweldigend kunnen zijn en dat het op andere momenten juist moeilijk is om er contact mee te maken. Focussen leert je om een evenwichtige relatie met meer compassie voor je gevoelservaringen te ontwikkelen. In de basisattitude van focussen zijn er overeenkomsten met mindfulness. 

Wat focusing kan brengen:

  • Evenwichtiger omgaan met gevoelens en gedachten
  • Meer leven vanuit contact met jezelf (thuis zijn in jezelf)
  • Belemmerende patronen en innerlijke conflicten doorbreken
  • Helend effect op trauma's
  • Ontdekken wat je werkelijk verlangt en hoe je echt wilt zijn
  • Ontdekken van een passende groeirichting of actiestap 

Ervaringen van cliƫnten over focusing:
"Ik wist niet dat ik dit eigenlijk allemaal al weet van binnen".
"Nu valt het pas echt op zijn plek". 
"Er ontstaat nu vanzelf een richting over hoe ik verder wil met dit onderwerp".
"Ik vind nu de route om weer bij mezelf terug te komen"
"Op deze manier is het helemaal niet 'te intens' om te voelen".
"Focussen is als een massage voor je binnenwereld"

Focusing in coaching, therapie en supervisie
Focussen kan gebruikt worden om een ontwikkelingsvraag verder te onderzoeken en verandering in gang te zetten. Het doel van focussen kan ook zijn dat je zelf in je dagelijks leven focussen leert gebruiken. Balans in Werk en Leven biedt beide vormen aan in individuele trajecten en trainingen. Schriftelijke instructies en een oefen-cd ondersteunen het integreren van het focussen in je dagelijks leven.

Focusing voor therapeuten, coaches en hulpverleners
Voor therapeuten, POH GGZ, hulpverleners of coaches die aspecten van het focussen willen integreren in hun werk bied ik een 2-daagse basistraining en verdiepingsdagen aan.  Ook kun je focusing ontdekken of verdiepen door het volgen van een individuele focussessie. In supervisie kan focusing worden ingezet als middel om supervisievragen uit te werken of je werkwijze te verrijken met aspecten uit focussen.
Zie de Agenda voor het aanbod.


Achtergrond Focusing
Focusing is in beginsel ontwikkeld door Eugene Gendlin in de periode rond 1960. Gendlin is een Amerikaanse hoogleraar in de psychologie en filosofie. Hij concludeerde uit een onderzoek dat 'succesvolle clienten' uit zichzelf iets deden waardoor ze meer baat hadden bij therapie dan anderen. Zij hadden een attitude waarin ze meer aandacht gaven aan nog vage innerlijke signalen en gevoelens. Deze waarneming is de basis geworden voor de focusmethodiek. Focussen kun je dus leren.

Een voorbeeld uit het dagelijks leven: 
Je voelt je de laatste tijd gespannen over je werk. Dit gevoel versterkt zich als je achter je bureau zit. Je bureau is overladen met stapeltjes papier. Je ergert je en het leidt je af. Het kost je dus energie, toch kom je er niet toe om er wat aan te doen.  Je besluit om te focussen op deze situatie. Je neemt even tijd om je aandacht in je lijf te brengen en stil te staan bij je ervaring over deze situatie. Je merkt op dat je druk voelt bij je schouders en op je borstkas voelt het alsof er op gedrukt wordt. Je erkent eerst deze ervaring en onderzoekt het dan verder. Dan herken je dat het voelt als onder druk gezet worden. Er zit ook iets in van machteloos zijn. Je realiseert je dat dit overvolle bureau voor jou symbool staat voor 'je onder druk gezet voelen'. Er ontstaat een ervaring van ruimte en opluchting; 'o, dus dat is het, als ik dit bureau zie raakt dit aan het idee dat ik altijd moet doen wat anderen van mij vragen'. Dan ontstaat er een besef dat je allereerst kunt bepalen hoe jouw bureau eruit ziet. Je weet nu dat je morgen een uur wilt besteden aan het opruimen van je bureau. Je spreekt ook met jezelf af dat je op een ander moment nog gaat stilstaan bij de vragen van anderen waar je geen nee op durft te zeggen.
Mogelijk ontstaat er in een volgend focusmoment een besef dat dit hele gevoel van 'je onder druk gezet voelen' iets van een oud en bekend gevoel heeft, je kunt dan al focussend verder gaan onderzoeken wat deze ervaring je nog wil laten weten en nodig heeft.

Meer weten.....