Menu

Algemene voorwaarden en annulering

1. Annulering van individuele afspraken

Een afspraak verplaatsen of afzeggen doet u liefst minimaal 48 uur tevoren zodat ik deze tijd mogelijk nog kan gebruiken voor een andere afspraak. U kunt individuele afspraken tot maximaal 24 uur van tevoren, uitsluitend telefonisch (of met een bericht via de telefoon) zonder kosten afzeggen of verplaatsen. Bij latere afmelding zal het consult in rekening worden gebracht. Bij een duidelijk geval van overmacht wordt 50% in rekening gebracht. 

2. Annulering van deelname aan trainingen
Vanaf 1 week na aanmelding zal altijd 50 euro behandelingskosten in rekening worden gebracht bij annulering. Bij annulering vanaf 2 maanden voor de startdatum wordt de helft van cursusbedrag berekend tenzij je een andere deelnemer voordraagt die voldoet aan de voorwaarden voor deelname. Bij annulering vanaf 1 maand voor de startdatum vindt geen restitutie plaats van het cursusbedrag tenzij je een andere deelnemer voordraagt die voldoet aan de voorwaarden voor deelname. Bij een duidelijk geval van ziekte of overmacht overleggen we over een eventueel vervangend aanbod in een volgende training. 

3. Behandelovereenkomst
Als je komt voor psychosociale therapie ondertekenen we na het intakegesprek beiden een behandelovereenkomst. Alle bepalingen van de wet WBGO ( boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr 837 van 1994) zijn van toepassing op deze behandelings-overeenkomst. 

4. Betaling
Betaling voor los afgenomen consulten gebeurt, in principe, na afloop van het consult met een pinapparaat. Bij afspraken voor een geheel traject via een opdrachtgever wordt een factuur voor het gehele traject verstuurd. De wettelijke betaaltermijn voor facturen is 30 dagen. Als de factuur binnen deze periode niet is voldaan ben ik gerechtigd een betalingsherinnering te sturen waarvoor 5,- in rekening mag worden gebracht. Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan ben ik gerechtigd een incassomaatregel te treffen. Voor deze maatregelen geldt dat dit te goeder trouw en in redelijkheid zal gebeuren. Overmacht aan de kant van de cliënt m.b.t. betaling zal besproken worden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te worden. 

5. Kwaliteit en regelgeving
Ik ben lid van beroepsvereniging NVPA en de koepelorganisatie RBCZ. Ik houd mij aan de kaders van deze organisaties m.b.t. kwaliteit en regelgeving.